“Wyróżnij się albo zgiń” to hasło wymyślone przez Jacka Trouta kilkadziesiąt lat temu i nadal nie traci na aktualności.  Słowa zapisane w dość kontrowersyjny i bezpośredni sposób dają wiele do myślenia. Najłatwiej przedstawić je na przykładzie rynku gdy chcemy wprowadzić nowy produkt. Jeżeli nie wyróżniasz się niczym, to lepiej byłoby gdybyś zaoferował niskie ceny. W życiu codziennym również znajdziemy sytuacje popierającą te mądre zdanie. Jaki jest sens naśladować znaną Ci osobę? Taki ktoś już istnieje a Ty nigdy nie będziesz lepszy od niego w bycia nim. Jeżeli ktoś lubi tę osobę to nie zaakceptuje podróbek.

Mnie te hasło prowadzi od początku założenia bloga. Chcąc stworzyć niepowtarzalną stronę nie mogę wzorować się na polskich blogerach modowych, ponieważ polscy czytelnicy już to widzieli i zamiast czytać kolejną kopię polskiej blogerki wolą śledzić oryginalną i nie tracić czasu na pastisz.


“Differentiate or die” to the slogan invented by Jacek Trout a few decades ago and still does not lose its relevance. Words written in a quite controversial and direct way give much food for thought. The easiest way to present sentence on the example of the market when we want to introduce a new product. If you do not stand out on the market, it would be better if you offered low prices. In everyday life we will also find situations that support this wise opinion. What is the meaning to imitate a person you know? Such someone already exists and you will never be better than him in being him. If someone likes this person then he will not accept counterfeits.

This password leads me from the beginning of the blog. Wanting to create a unique website, I can not model myself on Polish fashion bloggers, because Polish readers have already seen this and instead of reading another copy of the Polish blogger prefer to follow the original one and not waste time on pastiche.

Written by Pattje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *